Artykuły:
 1. Global Self-Esteem, Physical Activity, and Body Composition Changes Following a 12-Week Dietary and Physical Activity Intervention in Older Women (2022). Mateusz Grajek, Agnieszka Gdańska, Karolina Krupa-Kotara, Joanna Głogowska-Ligus, Joanna Kobza. International Journal of Enviromental Reaserch and Public Health. Vol. 19, nr 20, s. 19, 13220.
 2. The effect of calorie restriction on the anthropometric parameters, homa-ir index, and lipid profile of female office workers with overweight and obesity : a preliminary study (2022) Ewa Sadowska-Krępa, Agnieszka Gdańska, Miroslava Pridalova, Michał Rozpara, Małgorzata Grabara. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Vol. 35, nr 6, s. 114.
 3. Uwarunkowania genetyczne wpływające na wybory żywieniowe / Agnieszka Gdańska. Uwarunkowania zachowań żywieniowych / red. Mateusz Grajek, Agnieszka Białek-Dratwa. Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny, s. 18, 22 ; e-book
 4.  Ocena żywienia w kontekście zaburzeń miesiączkowania u zawodniczek sportów szybkościowo-wytrzymałościowych (2021) Agnieszka Gdańska, Krzysztof Malewski, Ewa Sadowska-Krępa.
  Tytuł całości: Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia / pod red. Jacka Polechońskiego i Michała Rozpary.
  Wydaw. AWF, 2021, S. 187-200.
 5. Ocena żywienia w kontekście zaburzeń miesiączkowania u zawodniczek sportów szybkościowo-wytrzymałościowych / Agnieszka Gdańska, Krzysztof Malewski, Ewa Sadowska-Krępa.
  Tytuł całości: Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia / pod red. Jacka Polechońskiego i Michała Rozpary.
  Katowice : Wydaw. AWF, 2021, S. 187-200 p-ISBN: 9788366308411.
 6. Effect of 12-Week Interventions Involving Nordic Walking Exercise and a Modified Diet on the Anthropometric Parameters and Blood Lipid Profiles in Overweight and Obese Ex-Coal Miners / E. Sadowska-Krępa, A. Gdańska, M. Rozpara, W. Pilch, M. Přidalová (2020) // Obesity Facts. – 2020, s. 1-12 [DOI: 10.1159/000506403]
 7. Makroskładniki w diecie młodego sportowca – zalecenia żywieniowe dla trenujących dzieci i młodzieży / A. Gdańska, A. Rzetecki, E. Sadowska-Krępa. // Food Forum. – 2020, nr 1, s. 40-45.
 8. Ocena stanu odżywienia i analiza wybranych wskaźników biochemicznych krwi u młodzieży w wieku 12-13 lat trenujących sztuki walki / A. Langer, A. Gdańska. // Food Science Scientific Dietetic Journal. – 2020, nr 2, s. 44-49.
 9. Poziom sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych jako uwarunkowanie dojrzałości szkolnej / A. Langer, A. Langer, A. Gdańska. // W: Nauka, badania i Doniesienia Naukowe 2020 : cz. 2, Nauki przyrodnicze i medyczne / red. Tobiasz Wysoczański. – Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2020. – S. 140-149.
 10. Nutritional recommendations for treatment of endometriosis. Analysis of the nutritional value of diets adopted by women aged 20-30 with diagnosed endometriosis / A. Gdańska, A. Barczyńska. // Food Science Scientific Dietetic Journal. – Vol. 3 (2019), s. 8-16.
 11. Effects of medium-term green tea extract supplementation combined with CrossFit workout on blood antioxidant status andserum brain-derived neurotrophic factor in young men : a pilot study / E. Sadowska-Krępa, P. Domaszewski, I. Pokora, A. Żebrowska, A. Gdańska, T. Podgórski. // Journal of the International Society of Sports Nutrition. – Vol. 16 (2019), s. 1-9 [DOI: 10.1186/s12970-019-0280-0].
 12. Muscle damage and blood antioxidant capacity in three phases of karate training : [abstract] / E. Sadowska-Krępa, I. Pokora, A. Gdańska. K. Tyl. // In: 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research (ICPAFR) : Physical Activity and Fitness : Challenges and New Perspectives, 24-27 August 2016, Kaunas, Lithuania : book of abstracts / ed. by T. Kukenys, D. Karanauskiene, V. Jakutiene. – Kaunas [Lithuania] : Lithuanian Sports University,
  2016. – S. 65.
 13. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną oraz jej oddziaływanie w okresie ciąży / A. Gdańska, M. Ślężyńska, D. Wiśniewska. // Journal of Education, Health and Sport. – Vol. 6, nr 9 (2016), s. 699-711 [DOI: 10.5281/zenodo.159210]
UDZIAŁ CZYNNY W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
2019
 1. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowa: – Katowice: AWF Katowice, 06.06. 2019 Referaty. Agnieszka Gdanska, Adam Rzetecki: Analiza składu ciała wybranych parametrów biochemicznych krwi u mężczyzn z niedoborem testosteronu.
2018
 1.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 50 lat Olimpiad Specjalnych – Katowice: AWF Katowice, 08-10.06. 2018. Adnotacja: Referaty. Agnieszka Gdańska, Katarzyna Moczek: Ocena nawyków żywieniowych osób o różnym typie niepełnosprawności.
 2. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Referaty. Agnieszka Gdańska, Ewa Sadowska-Krępa: Wpływ diety redukcyjnej i diety eliminacyjnej na częstotliwość występowania migreny i bólu głowy u kobiet z nadwagą i otyłością.
 3. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Sesja posterowa. Agnieszka Gdańska, Danuta Wiśniewska: Wpływ sposobu odżywiania na częstotliwość występowania bólów głowy u kobiet w wieku 20-30lat”
 4. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Sesja posterowa. Agnieszka Gdańska, Danuta Wiśniewska: Wpływ treningu BodyART gibkość i na siłę mięśni brzucha, jako element prewencji wad kręgosłupa u dzieci w wieku 11-15 lat”
2017
 1. III International Scientific Conference of Students and Young Scientists : Biomedical and psychophysical determinants of modern sport. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 20-21.04.2017. Adnotacja: Referaty.Katarzyna Tyl, Agnieszka Gdańska : The influence of „Beep test” on selected biomarkers of oxidatire stress in handball players.
 2. III Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii. – Wrocław : AWF Wrocław, ŚUM Katowice, 21.04.2017. Adnotacja: Referaty.Ewa Sadowska-Krępa, Ilona Pokora, Agnieszka Gdańska: Ocena odziaływania pojedynczego zabiegu i serii zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na status antyoksydacyjny krwi u sportowców.
2016
 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. – Oleśnica : Młodzi Naukowcy, 23.11.2016. Adnotacja: Referaty.Sebastian Bańkowski, Przemysław Domaszewski, Agnieszka Gdańska, Katarzyna Tyl: Wpływ polifenoli roślinnych na uszkodzenia błon komórkowych mięśni szkieletowych wywołanych wysiłkiem fizycznym o narastającej intesywności.
 2. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. – Wrocław : Młodzi Naukowcy, 2016. Adnotacja: Referaty.Katarzyna Tyl, Agnieszka Gdańska, Agata Skorupińska: Ocena wydolności tlenowej piłkarzy ręcznych.
 3. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów : Nauka w służbie kultury fizycznej. – Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 03.06.2016. Adnotacja: Referaty.Agnieszka Gdańska, Katarzyna Moczek: Analiza nawyków żywieniowych u osób z cukrzycą typu II.