UDZIAŁ CZYNNY W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
2019
 1. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów oraz Studenckich Kół Naukowa: – Katowice: AWF Katowice, 06.06. 2019 Referaty. Agnieszka Gdanska, Adam Rzetecki: Analiza składu ciała wybranych parametrów biochemicznych krwi u mężczyzn z niedoborem testosteronu.
2018
 1.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 50 lat Olimpiad Specjalnych – Katowice: AWF Katowice, 08-10.06. 2018. Adnotacja: Referaty. Agnieszka Gdańska, Katarzyna Moczek: Ocena nawyków żywieniowych osób o różnym typie niepełnosprawności.
 2. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Referaty. Agnieszka Gdańska, Ewa Sadowska-Krępa: Wpływ diety redukcyjnej i diety eliminacyjnej na częstotliwość występowania migreny i bólu głowy u kobiet z nadwagą i otyłością.
 3. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Sesja posterowa. Agnieszka Gdańska, Danuta Wiśniewska: Wpływ sposobu odżywiania na częstotliwość występowania bólów głowy u kobiet w wieku 20-30lat”
 4. Konferencja „Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki” – IV Edycja, Kraków 15.12.2018. Adnotacja: Sesja posterowa. Agnieszka Gdańska, Danuta Wiśniewska: Wpływ treningu BodyART gibkość i na siłę mięśni brzucha, jako element prewencji wad kręgosłupa u dzieci w wieku 11-15 lat”
2017
 1. III International Scientific Conference of Students and Young Scientists : Biomedical and psychophysical determinants of modern sport. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 20-21.04.2017. Adnotacja: Referaty.Katarzyna Tyl, Agnieszka Gdańska : The influence of „Beep test” on selected biomarkers of oxidatire stress in handball players.
 2. III Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii. – Wrocław : AWF Wrocław, ŚUM Katowice, 21.04.2017. Adnotacja: Referaty.Ewa Sadowska-Krępa, Ilona Pokora, Agnieszka Gdańska: Ocena odziaływania pojedynczego zabiegu i serii zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na status antyoksydacyjny krwi u sportowców.
2016
 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. – Oleśnica : Młodzi Naukowcy, 23.11.2016. Adnotacja: Referaty.Sebastian Bańkowski, Przemysław Domaszewski, Agnieszka Gdańska, Katarzyna Tyl: Wpływ polifenoli roślinnych na uszkodzenia błon komórkowych mięśni szkieletowych wywołanych wysiłkiem fizycznym o narastającej intesywności.
 2. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa : Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. – Wrocław : Młodzi Naukowcy, 2016. Adnotacja: Referaty.Katarzyna Tyl, Agnieszka Gdańska, Agata Skorupińska: Ocena wydolności tlenowej piłkarzy ręcznych.
 3. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów : Nauka w służbie kultury fizycznej. – Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 03.06.2016. Adnotacja: Referaty.Agnieszka Gdańska, Katarzyna Moczek: Analiza nawyków żywieniowych u osób z cukrzycą typu II.
Artykuły:
 1. Muscle damage and blood antioxidant capacity in three phases of karate training / Ewa Sadowska-Krępa, Ilona Pokora, Agnieszka Gdańska. Katarzyna Tyl.// W: 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research (ICPAFR) : Physical Activity and Fitness : Challenges and New Perspectives, (2015).
 2. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną oraz jej oddziaływanie w okresie ciąży. Agnieszka Gdańska, Marzena Ślężyńska, Danuta Wiśniewska. Journal of Education, Health and Sport Vol. 6, nr 9 (2016).
 3. Effects of medium-term green tea extract supplementation combined with CrossFit workout on blood antioxidant status and serum brain-derived neurotrophic factor in young men: a pilot study. E. Sadowska-Krępa, P. Domaszewski, I.Pokora, A. Żebrowska, A. Gdańska, T. Podgórski Journal of the International Society of Sports Nutrition (2019)