Poza pracą z Pacjentem indywidualnym posiadam doświadczenie jako wykładowca akademicki. Nabyte umiejętności dydaktyczne przekładam we współpracy szkoleniowej z firmami. Oferta szkoleniowa obejmuje szeroki wachlarz usług (wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne).

Zajęcia każdorazowo są dostosowane do  potrzeb, zarówno w kontekście wyboru tematyki jak i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących zdrowego żywienia i promowania aktywności fizycznej uzyskałam dzięki współpracy z wieloma firmami, fundacjami, klubami sportowymi i klubami seniora działającymi na teremie Rybnika i Województwa Śląskiego.